Aktivity
 
Združenie
 
Poradňa
 
Fórum
 
Kontakty
 
Aktivity
 
Fotogalérie
 
Kampane
 
English
 
18.-22.9.2014 / Trenčianske Teplice
Hep Help Klub / Edukačno-relaxačný pobyt / Valné zhromaždenie
Prednášky
Valné zhromaždenie:
Vyhodnotenie činnosti za rok 2014
Správa o hospodárení za r. 2014, záverečný účet
Rozpočet na rok 2015
Plán činnosti na rok 2015
  Fotogaléria (28)     
18.-22.9.2013 / Trenčianske Teplice
Hep Help Klub / Edukačno-relaxačný pobyt / Valné zhromaždenie
Prednášky
Valné zhromaždenie:
Vyhodnotenie činnosti za rok 2013
Správa o hospodárení za r. 2013, záverečný účet
Rozpočet na rok 2014
Plán činnosti na rok 2014
  Fotogaléria (14)     
22.-25.11.2012 / Trenčianske Teplice
Hep Help Klub / Edukačno-relaxačný pobyt / Valné zhromaždenie
Prednášky
Valné zhromaždenie:
Vyhodnotenie činnosti za rok 2012
Správa o hospodárení za r. 2012, záverečný účet
Rozpočet na rok 2013
Plán činnosti na rok 2013
  Fotogaléria (9)     
17.-20.11.2011 / Trenčianske Teplice
Hep Help Klub / Edukačno-relaxačný pobyt / Valné zhromaždenie
Prednášky
Valné zhromaždenie:
Vyhodnotenie činnosti za rok 2011
Správa o hospodárení za r. 2011, záverečný účet
Rozpočet na rok 2012
Plán činnosti na rok 2012
  Fotogaléria (14)     
17.-20.11.2010 / Trenčianske Teplice
Hep Help Klub / Edukačno-relaxačný pobyt / Valné zhromaždenie
Prednášky
Schválenie hospodárenia za rok 2010
Rozpočet na rok 2011
Vyhodnotenie činnosti za rok 2010
Plán činností na rok 2011
  Fotogaléria (16)     
28.-30.05.2010 / Tále
38. májové dni „Hepatológa ´10" / Kongres Slovenskej hepatologickej spoločnosti
18.11.2009 / Trenčianske Teplice
Hep Help Klub / Valné zhromaždenie
Rozpočet na rok 2010
Potvrdenie členov do Správnej rady na roky 2009-2012
Voľby do Dozornej rady na roky 2009-2012
Vyhodnotenie činnosti v 2009 za jednotlivé sekcie
Plán činnosti jednotlivých sekcií na rok 2010
  Fotogaléria (8)       Pozvánka     
30.05.2009 / Tále
Hep Help Klub / Valné zhromaždenie
28.-30.05.2009 / Tále
37. májové dni „Hepatológa ´09" / Kongres Slovenskej hepatologickej spoločnosti
Odborné prednášky a prezentácie
Svetový deň hepatitídy 2009
Pôvodné práce a postery
Program pacientov: "Chráň si svoju pečeň II" - Medzinárodná spolupráca pacientov s chorobami pečene
  Fotogaléria (10)       Prezentácia     
15.-17.11.2008 / Trenčianske Teplice
Chronické hepatitídy / Edukačno-relaxačný pobyt
28.08.2008 / Zvolen
Pravidelné stretnutie pacientov STRED s lekármi / Stretnutie pacientov
  Fotogaléria (3)     
21.06.2008 / Zvolen
"Pomôžme si navzájom" / Stretnutie pacientov a sympatizantov OZ HHK
  Fotogaléria (7)     
24.05.2008 / Tále
Svetový deň hepatitídy / Valné zhromaždenie HHK
23.-24.05.2008 / Tále
36. májové dni „Hepatológa ´08" / Kongres Slovenskej hepatologickej spoločnosti
Worshop: Pacient s chorobou pečene "Chráň si svoju pečeň"
Lekári informujú "Choroby pečene - najčastejšie príčiny a prevencia":
- Alkoholové poškodenie pečene
- Nealkoholová choroba pečene
- Vírusové hepatitídy B a C

Pacienti sa pýtajú "Praktické aspekty vzťahu pacient - lekár?"
- Pacient a praktický lekár - Čo žiada? a čo očakáva??"
- Pacient a odborná ambulancia "Sme spokojní?"
- Kluby pacientov "Čo môžu priniesť???"
  Fotogaléria (8)     
30.11.-02.12.2007 / Piešťany
Chronické hepatitídy / Pracovno-relaxačný pobyt
  Fotogaléria (5)     
24.09.2007 / hotel Carlton, Bratislava
Stretnutie pacientov s hepatitídou C a ich blízkych / Pozvánka na stretnutie
  Pozvánka     
18.09.2007 / Trstice
Dobrovoľné konzultácie / Konzultácie
Prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc.
29.06.2007 / Trstice
Hepatitídy a nové trendy v liečbe / Prednáška
  Fotogaléria (4)     
21.06.2008 / Zvolen
Pomôžme si navzájom / Stretnutie pacientov a sympatizantov OZ HEP HELP KLUB
  Fotogaléria (7)     
25.05.2007 / Tále
35. májové dni „Hepatológia ´07" / Kongres Slovenskej hepatologickej spoločnosti
Vzťah pacient - lekár
Lekári pýtajte sa:
- Pacient s hepatitídou
- Kazuistika
  Fotogaléria (14)     
13.04.2007 / Barcelona, Španielsko
ROCHE: Stretnutie s odborníkmi / Stretnutie zástupcov pacientskych združení v rámci Európskeho kongresu
Dr. Matei Popscu, Švajčiarsko
Prof. Patrick Marcellin, Francúzsko
Dr. Holge Hinrichsen, Nemecko
Dr. Frank Duff, USA
11.04.2007 / Barcelona, Španielsko
ELPA: Medzinárodná spolupráca / Európske stretnutie zástupcov pacientskych združení
Nadine Piorkowsky, Prezidentka ELPA
(ELPA - Európska asociácia pacientov s ochorením pečene)
Jeff Lazarus, WHO EU
Prof. Jean-Michel Pawlotsky, EASL
Prof. Fabien Zoulin, INSERM
Dr. Nikolai Muehlburger, University for Health Informatics and Technology
Charles Gore, Executive of The Hepatitis Trust
  Fotogaléria (2)     
16.-18.03.2007 / Piešťany
Chronické hepatitídy / Pracovno-relaxačný pobyt
Responder / nonresponder - Ako ďalej?
Vývoj vo farmakológii
  Fotogaléria (3)     
02.03.2007 / Zvolen
Pacienti s chronickou vírusovou hepatitídou C / Stretnutie pacientov
19.02.2007 / Zvolen
Prevencia mládeže proti ochoreniu na hepatitídu / Prednáška
25.01.2007 / Štrbské Pleso
Poslanie a ciele združenia HEP HELP KLUB / Prednáška
12.12.2006 / Myjava
Chronické hepatitídy / Edukačná aktivita
9.12.2006 / Bratislava
Valné zhromaždenie / Hep Help Klub
  Fotogaléria (1)     
18.10.2006 / Malacky
Chronické hepatitídy / Edukačná aktivita
14.10.2006 / Banská Bystrica
Hep Help Klub / Valné zhromaždenie
  Fotogaléria (2)     
Dokumenty na stiahnutie sú vo formáte PDF, takže na ich otvorenie budete potrebovať Adobe Reader®Aktuálne na stránke
Poradňa / Prezentácie
Hep Help Klub: Vzdelaný a náročný pacient, iniciátor zmien v zdravotníctve
P. Kristian: Liečba pacienta s chronickou hepatitídou C trojkombináciou
D. Tomek: Spolupráca pacienta pri liečbe ako dôležitý faktor úspešnej liečby
H. Glasová: Význam a vplyv (európskych) pacientskych aktivít v EÚ a vo svete
H. Jahodníková: Ako najlepšie zvládnuť liečbu
Praktické skúsenosti a rady z hepatologickej ambulancie