Aktivity
 
Združenie
 
Poradňa
 
Fórum
 
Kontakty
 
Dokumenty
 
Orgány združenia
 
Prezentácie
 
Prihláška
 
Správna rada HHK
 

Ester Ďuráková
Predsedníčka Správnej rady HHK

Ing. Kamil Dedinský
Podpredseda Správnej rady HHK

Blanka Anderlová
Členka Správnej rady HHK

Prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc
Člen Správnej rady HHK

MUDr. Beata Lukovicsová
Členka Správnej rady HHK

PhDr. Gabriela Miklánková
Členka Správnej rady HHK


Aktuálne na stránke
Poradňa / Prezentácie
Hep Help Klub: Vzdelaný a náročný pacient, iniciátor zmien v zdravotníctve
P. Kristian: Liečba pacienta s chronickou hepatitídou C trojkombináciou
D. Tomek: Spolupráca pacienta pri liečbe ako dôležitý faktor úspešnej liečby
H. Glasová: Význam a vplyv (európskych) pacientskych aktivít v EÚ a vo svete
H. Jahodníková: Ako najlepšie zvládnuť liečbu
Praktické skúsenosti a rady z hepatologickej ambulancie