Aktivity
 
Združenie
 
Poradňa
 
Fórum
 
Kontakty
 
Prezentácie
 
Články
 
Brožúry
 
Slovník
 
Hep Help Klub
Vzdelaný a náročný pacient, iniciátor zmien v zdravotníctve
  Stiahnuť (28 KB)     
P. Kristian
Liečba pacienta s chronickou hepatitídou C trojkombináciou
  Stiahnuť (5 MB)     
D. Tomek
Spolupráca pacienta pri liečbe ako dôležitý faktor úspešnej liečby
  Stiahnuť (1.1 MB)     
H. Glasová
Význam a vplyv (európskych) pacientskych aktivít v EÚ a vo svete
  Stiahnuť (7.9 MB)     
H. Jahodníková
Ako najlepšie zvládnuť liečbu
Praktické skúsenosti a rady z hepatologickej ambulancie
  Stiahnuť (8 MB)     
E.Ďuráková
Pohľad pacientov na dostupnosť liekov
  Stiahnuť (976 KB)     
M.Heribanová
Stres – príčiny vzniku a ovládanie
  Stiahnuť (658 KB)     
J.Holomáň
Štandardná liečba chronickej hepatitídy C – čo je vo svete nové?
Trojkombinačná liečba – nový štandard a nádej v liečbe chronickej hepatitídy C
Diskusia, odporúčania pacientov pre prax
  Stiahnuť (5 MB)     
M.Heribanová
Psychohygiena pacienta
  Stiahnuť (36 KB)     
M.Kristián
Liečba pacienta s chronickou hepatitídou C trojkombináciou
  Stiahnuť (5 MB)     
M.Kaščák
Životospráva pri ochoreniach a chorobách pečene II. časť
  Stiahnuť (1.9MB)     
E.Ďuráková
Účasť členov klubu na prieskume názorov pacienta na lekársku starostlivosť v SR u odborných lekárov organizovanom európskym združením ELPA
  Stiahnuť (977 KB)     
M.Kaščák
Životospráva pri ochoreniach a chorobách pečene I. časť
Svet zdravia
Zdravé stravovanie a životný štýl
  Stiahnuť (1.9 MB)     
M. Zima
Nealkoholová tuková choroba pečene a nealkoholová steatohepatitída
  Stiahnuť (4706 KB)     
A. Heribanová
Ako sa vyrovnať s doživotnou diagnózou II.
  Stiahnuť (67 KB)     
A. Heribanová
Ako sa vyrovnať s doživotnou diagnózou
  Stiahnuť (1753 KB)     
B. Kunčák
Hepatitída C
  Stiahnuť (2356 KB)     
M. Belovičová a kolektív autorov
Zraniteľné skupiny obyvateľstva a hepatitídy
  Stiahnuť (7782 KB)     
Hep Help Klub
Medzinárodná spolupráca pacientov s chorobami pečene
  Stiahnuť (2520 KB)     
M. Malesová
Odlišnosti v liečbe hepatitídy u väzňov
  Stiahnuť (1302 KB)     
D. Krkoška
Skúsenosti s diagnostikou a liečbou hepatitídy typu C
  Stiahnuť (6392 KB)     
J. Bočáková
Diskusné fórum k chronickej vírusovej hepatitíde C
  Stiahnuť (214 KB)     
Hep Help Klub
Kluby pacientov - Čo môžu priniesť?
  Stiahnuť (46 KB)     
M. Belovičová, J. Holomáň
Vírusové hepatitídy B a C
  Stiahnuť (334 KB)     
Hep Help Klub
Chronické hepatitídy
  Stiahnuť (318 KB)     
E. Čikelová
Pacient a praktický lekár - Čo žiada? a čo očakáva??
  Stiahnuť (222 KB)     
E. Ďuráková
Kluby pacientov - Čo môžu priniesť??
  Stiahnuť (46 KB)     
I. Schréter
Chronická hepatitída C výskyt, diagnostika, prenos a prevencia
  Stiahnuť (543 KB)     
I. Bukovský
Výživa a hepatitída C
  Stiahnuť (902 KB)     
M. Oltman
Chronická hepatitída C - liečba, nové trendy
  Stiahnuť (296 KB)     
A. Kusá a O. Štefanická
Riešenie potrieb pacientov s Hepatitídou C
  Stiahnuť (163 KB)     
I. Schréter
Vírusová hepatitída C - Tichý zabijak
  Stiahnuť (108 KB)     
Dokumenty na stiahnutie sú vo formáte PDF, takže na ich otvorenie budete potrebovať Adobe Reader®Aktuálne na stránke
Poradňa / Prezentácie
Hep Help Klub: Vzdelaný a náročný pacient, iniciátor zmien v zdravotníctve
P. Kristian: Liečba pacienta s chronickou hepatitídou C trojkombináciou
D. Tomek: Spolupráca pacienta pri liečbe ako dôležitý faktor úspešnej liečby
H. Glasová: Význam a vplyv (európskych) pacientskych aktivít v EÚ a vo svete
H. Jahodníková: Ako najlepšie zvládnuť liečbu
Praktické skúsenosti a rady z hepatologickej ambulancie