Aktivity
 
Združenie
 
Poradňa
 
Fórum
 
Kontakty
 
Združenie
 
Užitočné
 
Naši partneri
 
Roche
 
Slovenská hepatologická spoločnosť
 
Partneri sú zobrazení v abecednom poradí, ktoré nijak nesúvisí s ich vzťahom k nášmu klubu.Aktuálne na stránke
Poradňa / Prezentácie
Hep Help Klub: Vzdelaný a náročný pacient, iniciátor zmien v zdravotníctve
P. Kristian: Liečba pacienta s chronickou hepatitídou C trojkombináciou
D. Tomek: Spolupráca pacienta pri liečbe ako dôležitý faktor úspešnej liečby
H. Glasová: Význam a vplyv (európskych) pacientskych aktivít v EÚ a vo svete
H. Jahodníková: Ako najlepšie zvládnuť liečbu
Praktické skúsenosti a rady z hepatologickej ambulancie