28.08.2008 / Zvolen
Pravidelné stretnutie pacientov STRED s lekármi / Stretnutie pacientov