21.06.2008 / Zvolen
"Pomôžme si navzájom" / Stretnutie pacientov a sympatizantov OZ HHK