21.06.2008 / Zvolen
Pomôžme si navzájom / Stretnutie pacientov a sympatizantov OZ HEP HELP KLUB