18.11.2009 / Trenčianske Teplice
Hep Help Klub / Valné zhromaždenie